Verkkolisenssin palvelin tuntuu käynnistyvän, mutta työasemalla oleva Mathcad ei käynnisty, vaan ilmoittaa puuttuvasta lisenssistä.

Jos Flexnet-palvelimen kanssa on ongelmia, kannattaa tarkistaa seuraavia asioita.
Flexnet-palvelimen konfigurointiohjelma on LMTOOLS. Sen saa käyntiin klikkaamalla  C:Program Filesflexnetbinlmtools.bat.

FlexNet

Start /Stop /Reread -välilehdellä voidaan sammuttaa ja käynnistää palvelin. Näin voidaan tarkistaa, että palvelin on todella lähtenyt käynttin.
Server Status -välilehdellä voidaan painikkeella Perform Status Enquiry tarkistaa, että lisenssejä on käytettävissä.
Server Diags -välilehdellä voidaan tarkistaa koska lisenssit on otettu käyttöön.
Config Services -välilehdellä voidaan lukea lokitiedosto. Lokitiedosto on kaikkein täydellisin tarkistuslista.

status

Flexnet-palvelin voidaan lisäksi tarkistaa komentorivin käskyllä PTCSTATUS -V.

ptcstatus

Jos Flexnet-palvelin tuntuu toimivan, mutta työasemalta ei saada yhteyttä, kannattaa kokeilla, voidaanko työasemalta pingata palvelinta. Jos tämä ei onnistu, syy voi olla palomuurissa tai jossakin muussa liikenteen estävässä asetuksessa.

Kannattaa tarkistaa, että Flexnet ja työasema käyttävät molemmat samaa porttia (versiossa 14 oletusarvona 7788). Tässä lisää portin määrittelystä.
Tämän portin tulee olla palomuurissa sallittuna.
Sen lisäksi lokista kannattaa tarkistaa portti riviltä
 ptc_d using TCP-port XXXX
Myös tässä määritelty portti tulee olla lisättynä palomuurin sallimiin
Huomaa: tämä portti voi saada uuden numeron lisenssipalvelinta käynnistettäessä. Alla ohje sen määräämiseksi kiinteäksi.

Lisenssitiedostoa muokataan niin, että se sisältää seuraan rivin:

DAEMON ptc_d C:flexneti486_ntobjptc_d.exe C:flexnetlicensingptc.opt port=7789
Tässä voidaan käyttää samaa porttia kuin mikä on annettu lisenssipalvelimen portiksi, tässä tapuksessa 7789. Tämän jälkeen ei portti ei enää käynnistettäessä vaihdu. Portiksi voidaan antaa, mikä tahansa vapaa portti.

 

Source: Mathcad Asennus